Historia Zespołu Ligockie Wrzosy z Ligoty Prószkowskiej

Zespół Ligockie Wrzosy

Zespół Śpiewaczy "Ligockie Wrzosy" został założony w czerwcu 2004 roku przez grono mieszkańców Ligoty Prószkowskiej oraz Agnieszkę i Przemysława Ślusarczyków przy wielkim wsparciu Anieli Czollek - wieloletniego sołtysa Ligoty Prószkowskiej. Zadaniem zespołu jest promocja wsi oraz rozwijanie kultury muzycznej jej mieszkańców oraz pielęgnowanie tradycji kultury śląskiej. Działalność zespołu jest finansowana przez OKiS w Prószkowie.

"Ligockie Wrzosy" zadebiutowały podczas Gminnych Dożynek w Górkach koło Opola 26 września 2004 roku. Zespół koncertuje na terenie województwa, w kraju i za granicą. Repertuar zespołu to około 100 pieśni w gwarze śląskiej, języku polskim i niemieckim.

W 2019 roku Ligockie Wrzosy obchodzą Jubileusz 15-lecia działalności zespołu.

 


 

> kierownictwo artystyczne: Przemysław Ślusarczyk

> współpraca: Agnieszka Ślusarczyk